รายการ เทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุรอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่ เชียงใหม่
2
3
6
6
0
0
15
-
 จบการแข่งขัน  
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1
6
2
4
0
0
12
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่ เชียงใหม่
0
5
5
0
0
0
10
-
 จบการแข่งขัน  
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2
7
7
0
0
0
14
-
ประเภทคู่
เชียงใหม่ เชียงใหม่
0
1
2
0
0
0
3
-
 จบการแข่งขัน  
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2
6
6
0
0
0
12
-รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช
 วิศรุต  กุลสุทธิเสถียร
เดี่ยวมือ 1  
 วรธันย์  หมั่นเพียร
เดี่ยวมือ 2  
 วรธันย์  หมั่นเพียร
ประเภทคู่  
 ภานุพงษ์  อุทธะภู
ประเภทคู่  
 ธนกรณ์  ศิลาโชติ
เดี่ยวมือ 1  
 มุ่งมั่น  โอมอารักษ์
เดี่ยวมือ 2  
 มุ่งมั่น  โอมอารักษ์
ประเภทคู่  
 ธนกรณ์  ศิลาโชติ
ประเภทคู่