รายการ เทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุรอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2
6
6
0
0
0
12
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
0
2
4
0
0
0
6
-
เดี่ยวมือ 2
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2
5
6
6
0
0
17
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
1
7
3
1
0
0
11
-รายชื่อนักกีฬา
เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี
 ธุวานนท์  พัฒนนวพงศ์
เดี่ยวมือ 1  
 ณัฐพัฒน์  ขุนทอง
เดี่ยวมือ 2  
 ณัฐดนัย  ละม้ายไทย
เดี่ยวมือ 1  
 พิชญะ  คงตั้ง
เดี่ยวมือ 2