รายการ เทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุรอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
นครราชสีมา นครราชสีมา
2
6
6
0
0
0
12
-
 จบการแข่งขัน  
อุดรธานี อุดรธานี
0
3
0
0
0
0
3
-
เดี่ยวมือ 2
นครราชสีมา นครราชสีมา
2
6
6
0
0
0
12
-
 จบการแข่งขัน  
อุดรธานี อุดรธานี
0
0
0
0
0
0
0
-รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา อุดรธานี
 วันชัยชนะ  พสิษฐ์วสาร
เดี่ยวมือ 1  
 เนติภัทร  มุละดา
เดี่ยวมือ 2  
 จิตรภานุ  โทสมบูรณ์
เดี่ยวมือ 1  
 ธนพล  พิเดช
เดี่ยวมือ 2