รายการ เทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุรอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09:30 น.
สนาม สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
นครปฐม นครปฐม
0
1
3
0
0
0
4
-
 จบการแข่งขัน  
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2
6
6
0
0
0
12
-
เดี่ยวมือ 2
นครปฐม นครปฐม
0
0
3
0
0
0
3
-
 จบการแข่งขัน  
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2
6
6
0
0
0
12
-รายชื่อนักกีฬา
นครปฐม พระนครศรีอยุธยา
 ณพวิทย์  พินิจทรัพย์สิน
เดี่ยวมือ 1  
 อติเทพ  โพธิแสง
เดี่ยวมือ 2  
 ธนวัฒน์  นาคนิยม
เดี่ยวมือ 1  
 ธนากร  ยอดเพ็ชร
เดี่ยวมือ 2