รายการ เทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุรอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09:30 น.
สนาม สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
ขอนแก่น ขอนแก่น
0
0
1
0
0
0
1
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2
6
6
0
0
0
12
-
เดี่ยวมือ 2
ขอนแก่น ขอนแก่น
1
2
6
5
0
0
13
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2
6
2
7
0
0
15
-รายชื่อนักกีฬา
ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี
 รุ้ง  ศิรินันทวิทยา
เดี่ยวมือ 1  
 วิจิตรบรรจง  ปักกาโร
เดี่ยวมือ 2  
 พิรดา  สุวรรณรักษ์
เดี่ยวมือ 1  
 วรวลัญช์  ดำชะอม
เดี่ยวมือ 2