รายการ เทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุรอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09:30 น.
สนาม สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1
4
6
5
0
0
15
-
 จบการแข่งขัน  
พิษณุโลก พิษณุโลก
2
6
4
7
0
0
17
-
เดี่ยวมือ 2
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2
6
6
0
0
0
12
-
 จบการแข่งขัน  
พิษณุโลก พิษณุโลก
0
4
1
0
0
0
5
-
ประเภทคู่
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2
4
6
6
0
0
16
-
 จบการแข่งขัน  
พิษณุโลก พิษณุโลก
1
6
2
1
0
0
9
-รายชื่อนักกีฬา
นครศรีธรรมราช พิษณุโลก
 ศิริกร  ศิลาโชติ
ประเภทคู่  
 พิชญธิดา  จันทร์แดง
ประเภทคู่  
 สิริธร  ชนะพูล
ประเภทคู่  
 วรรษชล  สวัสดี
ประเภทคู่