รายการ ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาสากล) รอบแรก   คู่ที่ 4
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12:00 .
สนาม
สพป. เขต 1
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
520
1
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
370
2
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย