รายการ ตะกร้อลอดห่วง ทีมหญิง (กติกาสากล) รอบแรก   คู่ที่ 2
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10:40 .
สนาม
สพป. เขต 1
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
720
1
2
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
320
2