รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
6
6
8
0
0
20
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
13
9
11
9
9
51
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
11
4
11
11
48
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
6
11
7
11
46
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
2
6
11
2
11
3
33
-
คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
3
7
8
0
0
18
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 1  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 2  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 3  
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 3  
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 4  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 5  
235
 โบว์ชมภู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
236
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 2  
236
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 3  
235
 โบว์ชมภู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
236
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 4  
235
 โบว์ชมภู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 5