รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
9
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
1
6
7
11
8
0
32
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
11
11
5
5
5
37
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
4
6
11
11
11
43
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
9
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
1
6
9
11
8
0
34
-
คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
13
11
12
6
11
53
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
2
15
9
10
11
7
52
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี
115
 วันชาติ  พิทักษ์กุลสิริ
คู่ที่ 1  
113
 ธาม  แสงเลิศศิลปชัย
คู่ที่ 2  
115
 วันชาติ  พิทักษ์กุลสิริ
คู่ที่ 4  
113
 ธาม  แสงเลิศศิลปชัย
คู่ที่ 5  
227
 อนุวัฒน์  สังข์ด้วง
คู่ที่ 1  
225
 นาวิน  เมฆอัมพร
คู่ที่ 2  
225
 นาวิน  เมฆอัมพร
คู่ที่ 3  
227
 อนุวัฒน์  สังข์ด้วง
คู่ที่ 3  
225
 นาวิน  เมฆอัมพร
คู่ที่ 4  
227
 อนุวัฒน์  สังข์ด้วง
คู่ที่ 5