รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
0
3
5
8
0
0
16
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
6
8
6
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
8
11
11
11
0
41
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
1
11
4
8
7
0
30
-
คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
12
9
11
0
43
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
1
5
10
11
7
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ระนอง
105
 แคทรียา  พวงศรี
คู่ที่ 1  
106
 ฐาปนี  พรมมา
คู่ที่ 2  
105
 แคทรียา  พวงศรี
คู่ที่ 3  
108
 สริตา  สายเสมา
คู่ที่ 3  
106
 ฐาปนี  พรมมา
คู่ที่ 4  
409
 กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 1  
412
 จิณห์นิภา  เสวตรบุตร
คู่ที่ 2  
412
 จิณห์นิภา  เสวตรบุตร
คู่ที่ 3  
411
 ขวัญชนก  เสวตบุตร
คู่ที่ 3  
409
 กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 4