รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
8
13
8
11
51
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
2
6
11
11
11
9
48
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
6
11
1
11
17
46
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
2
11
7
11
5
15
49
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
7
9
7
0
0
23
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ราชบุรี
101
 ญาณพงศ์  พนากิจกุล
คู่ที่ 1  
103
 ศิรวิทย์  พวงทิพย์
คู่ที่ 2  
103
 ศิรวิทย์  พวงทิพย์
คู่ที่ 3  
102
 วรท  โชติเลอศักดิ์
คู่ที่ 3  
101
 ญาณพงศ์  พนากิจกุล
คู่ที่ 4  
203
 ภัทรธร  ภัสระ
คู่ที่ 1  
201
 กิตติธร  วงศ์ทองคำ
คู่ที่ 2  
203
 ภัทรธร  ภัสระ
คู่ที่ 3  
202
 พงศธร  จรุงกัณฑ์
คู่ที่ 3  
201
 กิตติธร  วงศ์ทองคำ
คู่ที่ 4