รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
0
8
2
8
0
0
18
-
คู่ที่ 2
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
0
4
3
1
0
0
8
-
คู่ที่ 3
ระนองระนอง
0
6
5
3
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
0
5
5
7
0
0
17
-


รายชื่อนักกีฬา
ระนอง สกลนคร
409
 กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 1  
412
 จิณห์นิภา  เสวตรบุตร
คู่ที่ 2  
412
 จิณห์นิภา  เสวตรบุตร
คู่ที่ 3  
411
 ขวัญชนก  เสวตบุตร
คู่ที่ 3  
409
 กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 4  
316
 สิริพร  ผิวเดช
คู่ที่ 1  
313
 กชกร  เกียรติกุลกังวาน
คู่ที่ 2  
316
 สิริพร  ผิวเดช
คู่ที่ 3  
315
 พาทินธิดา  วงเจริญ
คู่ที่ 3  
313
 กชกร  เกียรติกุลกังวาน
คู่ที่ 4