รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
9
11
6
11
48
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
2
5
11
8
11
6
41
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
6
11
0
39
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
1
7
6
11
9
0
33
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
1
11
9
4
8
0
32
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
3
7
11
11
11
0
40
-
คู่ที่ 4
นครราชสีมานครราชสีมา
1
6
11
5
8
0
30
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
3
11
9
11
11
0
42
-
คู่ที่ 5
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
8
6
5
0
0
19
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา สระบุรี
321
 อทิตยา  สุวรรณติยะกุล
คู่ที่ 1  
311
 พชรพร  หมั่นเที่ยง
คู่ที่ 2  
311
 พชรพร  หมั่นเที่ยง
คู่ที่ 3  
310
 ปรินทิพย์  ชมนิกร
คู่ที่ 3  
312
 อทิตยา  สุวรรณติยะกุล
คู่ที่ 4  
219
 ศศิธร  โพธิ์ระย้า
คู่ที่ 1  
218
 มนัสชยา  จิตต์วิบูลย์
คู่ที่ 2  
219
 ศศิธร  โพธิ์ระย้า
คู่ที่ 3  
220
 ศิวพร  ประไพศรี
คู่ที่ 3  
218
 มนัสชยา  จิตต์วิบูลย์
คู่ที่ 4