รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
13
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
3
1
11
0
0
15
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
0
4
6
4
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
1
9
11
4
5
0
29
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
8
11
11
0
41
-
คู่ที่ 4
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
9
2
9
0
0
20
-
คู่ที่ 5
นครราชสีมานครราชสีมา
0
2
5
4
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา สุพรรณบุรี
321
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 1  
320
 ปรียากรณ์  ณัฐวรวลัญช์
คู่ที่ 2  
320
 ปรียากรณ์  ณัฐวรวลัญช์
คู่ที่ 3  
321
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 3  
321
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 4  
320
 ปรียากรณ์  ณัฐวรวลัญช์
คู่ที่ 5  
235
 โบว์ชมภู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
236
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 2  
236
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 3  
235
 โบว์ชมภู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
236
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 4  
235
 โบว์ชมภู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 5