รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
9
11
12
8
7
47
-
จบการแข่งขัน
เพชรบุรี เพชรบุรี
3
11
8
10
11
11
51
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
เพชรบุรี เพชรบุรี
0
5
5
6
0
0
16
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
เพชรบุรี เพชรบุรี
0
5
7
4
0
0
16
-
คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
เพชรบุรี เพชรบุรี
0
6
8
3
0
0
17
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 1  
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 2  
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 3  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 3  
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 4  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 5  
231
 เกวลิน  ส่งแสง
คู่ที่ 1  
233
 ศุภรักษ์  วิบูลรังสรรค์
คู่ที่ 2  
233
 ศุภรักษ์  วิบูลรังสรรค์
คู่ที่ 3  
231
 เกวลิน  ส่งแสง
คู่ที่ 3  
231
 เกวลิน  ส่งแสง
คู่ที่ 4  
233
 ศุภรักษ์  วิบูลรังสรรค์
คู่ที่ 5