รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครพนมนครพนม
0
1
6
5
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
นครพนมนครพนม
0
5
3
8
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
นครพนมนครพนม
1
11
5
4
8
0
28
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
8
11
11
11
0
41
-


รายชื่อนักกีฬา
นครพนม ราชบุรี
307
 ปณิธาน  ไชยพันธุ์
คู่ที่ 1  
305
 จิตฏิพล  พวงแก้ว
คู่ที่ 2  
305
 จิตฏิพล  พวงแก้ว
คู่ที่ 3  
308
 พงศกร  ตระกูลมั่งมี
คู่ที่ 3  
307
 ปณิธาน  ไชยพันธุ์
คู่ที่ 4  
203
 ภัทรธร  ภัสระ
คู่ที่ 1  
201
 กิตติธร  วงศ์ทองคำ
คู่ที่ 2  
203
 ภัทรธร  ภัสระ
คู่ที่ 3  
204
 วีรภัทร  บุญหนุน
คู่ที่ 3  
201
 กิตติธร  วงศ์ทองคำ
คู่ที่ 4