รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
13
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
4
2
11
0
0
17
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
4
5
10
0
0
19
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
12
11
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
10
7
3
0
0
20
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สระบุรี
103
 ศิรวิทย์  พวงทิพย์
คู่ที่ 1  
102
 วรท  โชติเลอศักดิ์
คู่ที่ 2  
103
 ศิรวิทย์  พวงทิพย์
คู่ที่ 3  
104
 ศุภกร  วัฒนศิริชัยพร
คู่ที่ 3  
102
 วรท  โชติเลอศักดิ์
คู่ที่ 4  
211
 สานิตย์  สำราญศาสตร์
คู่ที่ 1  
212
 เอกลักษณ์  กมลแสงมณี
คู่ที่ 2  
212
 เอกลักษณ์  กมลแสงมณี
คู่ที่ 3  
209
 ทักษ์ดนัย  นาลา
คู่ที่ 3  
211
 สานิตย์  สำราญศาสตร์
คู่ที่ 4