รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
1
11
8
11
9
0
39
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
3
9
11
13
11
0
44
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
7
8
3
0
0
18
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
1
9
11
9
8
0
37
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
3
11
7
11
11
0
40
-
คู่ที่ 4
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
9
7
7
0
0
23
-
คู่ที่ 5
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
15
12
11
0
49
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
1
4
17
10
8
0
39
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา สงขลา
322
 รดา  ทองสืบแสง
คู่ที่ 1  
321
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 2  
321
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 3  
322
 รดา  ทองสืบแสง
คู่ที่ 3  
321
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 4  
322
 รดา  ทองสืบแสง
คู่ที่ 5  
422
 สวรรยา  เตีย
คู่ที่ 1  
420
 จุฑามาศ  รามสิน
คู่ที่ 2  
420
 จุฑามาศ  รามสิน
คู่ที่ 3  
422
 สวรรยา  เตีย
คู่ที่ 3  
422
 สวรรยา  เตีย
คู่ที่ 4  
420
 จุฑามาศ  รามสิน
คู่ที่ 5