รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
0
4
6
4
0
0
14
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
0
2
3
9
0
0
14
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
8
11
11
0
41
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
1
8
11
6
8
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 1  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 2  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 3  
 ปัณฑิตา  ภิญโญไพศาล
คู่ที่ 3  
117
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 4  
116
 นลินทิพย์  เมธีบุญวิริยะกุล
คู่ที่ 5  
520
 ณิชาภัทร  มุสิกะปาน
คู่ที่ 1  
522
 เบญญาภา  ปัททุม
คู่ที่ 2  
522
 เบญญาภา  ปัททุม
คู่ที่ 3  
521
 นิยุตา  พรหมศักดิ์
คู่ที่ 3  
522
 เบญญาภา  ปัททุม
คู่ที่ 4  
520
 ณิชาภัทร  มุสิกะปาน
คู่ที่ 5