รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
3
6
3
0
0
12
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
8
3
6
0
0
17
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
5
4
4
0
0
13
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ราชบุรี
113
 ธาม  แสงเลิศศิลปชัย
คู่ที่ 1  
114
 ปัญญปราชญ์  อรรจน์สาธิต
คู่ที่ 2  
113
 ธาม  แสงเลิศศิลปชัย
คู่ที่ 4  
114
 ปัญญปราชญ์  อรรจน์สาธิต
คู่ที่ 5  
229
 ปณิพน  คล้ายเอี่ยม
คู่ที่ 1  
228
 นำภูมิ  เลิศพิทักษ์ธรรม
คู่ที่ 2  
228
 นำภูมิ  เลิศพิทักษ์ธรรม
คู่ที่ 4  
229
 ปณิพน  คล้ายเอี่ยม
คู่ที่ 5