รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครพนมนครพนม
0
4
9
8
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
นครพนมนครพนม
2
9
11
11
7
5
43
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
7
9
11
11
49
-
คู่ที่ 3
นครพนมนครพนม
0
8
7
9
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
นครพนม สุพรรณบุรี
308
 พงศกร  ตระกูลมั่งมี
คู่ที่ 1  
307
 ปณิธาน  ไชยพันธุ์
คู่ที่ 2  
307
 ปณิธาน  ไชยพันธุ์
คู่ที่ 3  
306
 ชยังกูร  ไชยพันธุ์
คู่ที่ 3  
308
 พงศกร  ตระกูลมั่งมี
คู่ที่ 4  
208
 วทันย์  วัฒนารักษ์
คู่ที่ 1  
207
 พันธ์กานต์  ภูวดิน
คู่ที่ 2  
208
 วทันย์  วัฒนารักษ์
คู่ที่ 3  
206
 ธรรมจักร  บูรเทศ
คู่ที่ 3  
207
 พันธ์กานต์  ภูวดิน
คู่ที่ 4