รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
1
11
11
5
2
0
29
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
13
9
11
11
0
44
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
6
11
11
0
39
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
1
8
11
7
6
0
32
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
9
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
1
6
9
11
3
0
29
-
คู่ที่ 4
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
0
6
7
8
0
0
21
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา พิจิตร
301
 ณัฐพนธ์  ชุมทิม
คู่ที่ 1  
303
 ธีรวัฒน์  พิมพ์รัตน์
คู่ที่ 2  
303
 ธีรวัฒน์  พิมพ์รัตน์
คู่ที่ 3  
302
 ธนพนธิ์  นิ่มวิญญา
คู่ที่ 3  
301
 ณัฐพนธ์  ชุมทิม
คู่ที่ 4  
508
 วิชยุตม์  ชิราพฤกษ์
คู่ที่ 1  
505
 ธนกร  เตียวเจริญ
คู่ที่ 2  
508
 วิชยุตม์  ชิราพฤกษ์
คู่ที่ 3  
507
 รชฎ  ศรีบุศกร
คู่ที่ 3  
505
 ธนกร  เตียวเจริญ
คู่ที่ 4