รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
ลำพูนลำพูน
3
12
7
11
11
0
41
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
1
10
11
6
7
0
34
-
คู่ที่ 2
ลำพูนลำพูน
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
2
7
2
0
0
11
-
คู่ที่ 3
ลำพูนลำพูน
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
8
4
10
0
0
22
-


รายชื่อนักกีฬา
ลำพูน สระบุรี
501
 กานต์สกนธ์  รัชตกุล
คู่ที่ 1  
504
 ธนนันท์  ตัณฑกูล
คู่ที่ 2  
501
 กานต์สกนธ์  รัชตกุล
คู่ที่ 3  
502
 จิรกรัณย์  รัชตกุล
คู่ที่ 3  
504
 ธนนันท์  ตัณฑกูล
คู่ที่ 4  
211
 สานิตย์  สำราญศาสตร์
คู่ที่ 1  
212
 เอกลักษณ์  กมลแสงมณี
คู่ที่ 2  
212
 เอกลักษณ์  กมลแสงมณี
คู่ที่ 3  
209
 ทักษ์ดนัย  นาลา
คู่ที่ 3  
211
 สานิตย์  สำราญศาสตร์
คู่ที่ 4