รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
ภูเก็ตภูเก็ต
3
10
11
12
11
0
44
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
1
12
1
10
5
0
28
-
คู่ที่ 2
ภูเก็ตภูเก็ต
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
6
6
3
0
0
15
-
คู่ที่ 3
ภูเก็ตภูเก็ต
3
11
9
16
8
11
55
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
2
5
11
14
11
7
48
-


รายชื่อนักกีฬา
ภูเก็ต สงขลา
403
 วรนนท์  อุราวรรณ
คู่ที่ 1  
404
 อภิชิต  ปั้นตะกั่ว
คู่ที่ 2  
403
 วรนนท์  อุราวรรณ
คู่ที่ 3  
401
 กิตติศักดิ์  สองทอง
คู่ที่ 3  
404
 อภิชิต  ปั้นตะกั่ว
คู่ที่ 4  
405
 จิรทีปต์  เตชะวันโตบวร
คู่ที่ 1  
408
 ศรัณย์  หงษ์มณี
คู่ที่ 2  
408
 ศรัณย์  หงษ์มณี
คู่ที่ 3  
407
 นภนต์  อินทรพรหม
คู่ที่ 3  
405
 จิรทีปต์  เตชะวันโตบวร
คู่ที่ 4