รายการ เนตบอล  ทีมหญิง รอบแรก   สาย  สาย A
วันที่ 9/3/2559 เวลา 14.30 .
สนาม
โรงเรียนสงวนหญิง
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
11
8
9
1
-
-
29
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ฐิติมา  บุญล้ำเลิศ
กำแพงเพชร  
GA
หัสยา  คงสิบ
กำแพงเพชร  
C
จริญญา  กองสิน
กำแพงเพชร  
ชญานี  สุขเกษม
กำแพงเพชร  
GD
ฉัตรวิลัย  เฉลิมมณฑบ
กำแพงเพชร  
กนกวรรณ  การะ
กำแพงเพชร  
ธัญญลักษณ์  บุตรศรีเพชร
กำแพงเพชร  
GS
นิลุมล  วัดน้อย
กำแพงเพชร  
WD
โศศิษฐา  ชาติเวช
กำแพงเพชร  
GK
อมรวรรณ  เลาหะวนิช
กำแพงเพชร  
WA
ชไมพร  พีระพันธ์
กำแพงเพชร  
ภาวินี  บุตรศรีเพชร
กำแพงเพชร  
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
12
15
10
9
-
-
46
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
GS
สุกัญญา  มูลโคกสูง
ระนอง  
C
ดวงกมล  เล่งระบำ
ระนอง  
GD
ปวีณา  เยี่ยมรัมย์
ระนอง  
WD
สุวรรณา  สุดงาม
ระนอง  
WA
พิมพ์นภา  น้อยลัทธี
ระนอง  
GA
สุณิสา  เกิดกัน
ระนอง  
ปรารถนา  เยี่ยมรัมย์
ระนอง  
GK
สร้อยฟ้า  เพ็ชรนิล
ระนอง  
กัลธิดา  ติงสุวาทิพย์
ระนอง  
ปานไพลิน  เกษมสุข
ระนอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye