รายการ เนตบอล  ทีมหญิง รอบแรก   สาย  สาย A
วันที่ 9/3/2559 เวลา 10.30 .
สนาม
โรงเรียนสงวนหญิง
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
22
18
20
22
-
-
82
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร  
C
โรส  เดวิส
กรุงเทพมหานคร  
WD
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร  
GS
ภัศรา  เห็มภูมิ
กรุงเทพมหานคร  
GD
ภารฎี  เห็มภูมิ
กรุงเทพมหานคร  
GA
ณัฐพร  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร  
WA
ภุมรินทร์  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร  
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร  
วัจนีย์  จันทร์หอม
กรุงเทพมหานคร  
GK
เพ็ญเพ็ชร  ด้วงทอง
กรุงเทพมหานคร  
สุพัตรา  กองสุข
กรุงเทพมหานคร  
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
1
1
10
4
-
-
16
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
C
วิสาลินี  กลัดเนินกุ่ม
นครนายก  
WD
อรสา  จันดีเรียน
นครนายก  
WA
ธนวรรณ  รัดเกล้า
นครนายก  
รมิตา  ขำเจริญ
นครนายก  
GS
รุจระวีย์  ใจดี
นครนายก  
พิมพ์วิภา  เอี่ยมชัง
นครนายก  
GA
เนตรชนก  วุฒิพรหม
นครนายก  
เชษฐ์สุดา  พุทธสะ
นครนายก  
ภัทธกาญจน์  เลิศปรีชา
นครนายก  
GK
มาดา  กุลชลา
นครนายก  
GD
หรรษธร  ปาปะขัง
นครนายก  
สินีนาฏ  กั้นเกตุ
นครนายก  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye