รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
15
119
ศศิวิมล  เมืองพวน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
21.9
1
20
205
สุนิสา  สงสัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
20.95
2
18
203
รัตนวรรณ  เพ็ชรคุ้ม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
19.6
3
5
105
ฤทธิ์ฤทัย  ขำศิริรัตน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
19.5
4
17
202
รัตน  ธัญญมาดา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
19.1
5
19
204
วิราวรรณ  ถาวร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
18.8
6
2
102
ทักษ์ญมน  อรรถวานิช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15.3
7
3
103
พิมนภัทร์  ศุภพิทักษ์พงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15
8
23
503
สีน้ำ  รักษ์ภู
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14.6
9
13
117
ธวัลรัตน์  แซ่หุ่น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
14.35
10
10
113
ตรีชฎา  บรรณสาร
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
13.95
11
8
111
กัญญาณัฐ  โขมะนาม
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
13.9
12
14
118
ภัททิยา  โอนวัง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
13.85
13
26
124
ปรางค์ทิพย์  ช่วงโชติ
ชลบุรี
ชลบุรี
13.35
14
12
116
ณัฐปภัสร์  บุญเกิด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
12.95
15
25
123
เปรมญาณันตร์  ติรภาส
นนทบุรี
นนทบุรี
12.85
16
6
106
อมารัตน์  กระจ่างรัตน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
11.65
17
7
110
กรวินท์  อินทร์ประเสริฐ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
11.2
18
11
114
สุพิชชา  ท้วมละมูล
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
10.75
19
16
201
ธนวรรณ  ชาติวรรณรัตน์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
10.5
20
1
101
ขจารินทร์  ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10.45
21
9
112
ชลิดา  รุนเจิญ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
10.1
22
22
502
รมย์ชลีย์  สิงหเนตร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
9.85
23
24
504
แอง เจอลินา เคท  เกิร์ทเลอร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
9.85
24
21
501
นพลอย  วงษ์สง่า เบคเกอร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
9.8
25
4
104
มาร์ตา  ซอเกษม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2.6
26
28
401
ณัฏฐา  กมลพันธ์
ยะลา
ยะลา
0
27
27
125
วรนิษฐา  มีทรัพย์อรุณ
ชลบุรี
ชลบุรี
0
28