รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14:45 .
สนาม
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
301
วัชรพล  พิมพิลา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
37.35
1
6
206
นัทธ์ชนัน  สุวรรณวงศ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
37.2
2
8
208
สมภพ  สวนดอกไม้
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
36.6
3
10
403
ปุญญพัฒน์  บุญปถัมภ์
ยะลา
ยะลา
35.45
4
9
402
ภาสวิชญ์  หละหรูน
สงขลา
สงขลา
35.05
5
1
107
เจษฎา  ระมั่น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
30.25
6
7
207
ภคภณ  จรรยา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
30.1
7
2
108
พีรพุฒิพงศ์  สวนดอกไม้
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
25.75
8
13
507
อธิภัทร  สุวเสริม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
22.8
9
11
505
ธงชาติ  มงคลธง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
22.55
10
12
506
วิศวยศ  สาโรจน์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
22.3
11
4
115
วิวิธวินท์  หิรัญอนันต์พงศ์
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
11.9
12
16
120
คณัสนันท์  สวัสดิผล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
10.3
13
18
122
ดนุเดช  นิมิตรบวรชัย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
6.45
14
17
121
ณัทกฤป  ธีรสาธร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
5.4
15
14
209
เจษฎากร  รอดพลอย
นครปฐม
นครปฐม
4.3
16
15
210
ปรเมษ  ทองสอง
นครปฐม
นครปฐม
0
17
3
109
สุภชีพ  บ่าวเบ็ญหมัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
18