รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
202
รัตน  ธัญญมาดา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
203
รัตนวรรณ  เพ็ชรคุ้ม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
204
วิราวรรณ  ถาวร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
201
ธนวรรณ  ชาติวรรณรัตน์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
205
สุนิสา  สงสัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
78.45
1
1
103
พิมนภัทร์  ศุภพิทักษ์พงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
104
มาร์ตา  ซอเกษม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
101
ขจารินทร์  ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
106
อมารัตน์  กระจ่างรัตน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
102
ทักษ์ญมน  อรรถวานิช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
105
ฤทธิ์ฤทัย  ขำศิริรัตน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
63.55
2
3
116
ณัฐปภัสร์  บุญเกิด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
118
ภัททิยา  โอนวัง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
117
ธวัลรัตน์  แซ่หุ่น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
119
ศศิวิมล  เมืองพวน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
63.05
3
2
112
ชลิดา  รุนเจิญ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
111
กัญญาณัฐ  โขมะนาม
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
113
ตรีชฎา  บรรณสาร
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
114
สุพิชชา  ท้วมละมูล
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
110
กรวินท์  อินทร์ประเสริฐ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
49.8
4
5
502
รมย์ชลีย์  สิงหเนตร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
501
นพลอย  วงษ์สง่า เบคเกอร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
503
สีน้ำ  รักษ์ภู
เชียงใหม่
เชียงใหม่
504
แอง เจอลินา เคท  เกิร์ทเลอร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
44.1
5