รายการ บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก   คู่ที่ 2
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30
สนาม
โรงยิม 600 ที่นั่ง
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กรุงเทพมหานคร
93
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
25
50
73
93
-
-
93
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
5
ชุติพนธ์  ศุภิชางค์กุล
กรุงเทพมหานคร  
15
ธัชนนท์  รัตนก้านตง
กรุงเทพมหานคร  
10
นันทสิทธิ์  เอื้อสัจจผล
กรุงเทพมหานคร  
7
พีรเชษฐ์  ทรัพย์สุดาวงศ์
กรุงเทพมหานคร  
14
กันตพัฒน์  สฤษเนต
กรุงเทพมหานคร  
8
พงศธร  ทับทิม
กรุงเทพมหานคร  
6
อรรถพล  จินพละ
กรุงเทพมหานคร  
9
กิตติศักดิ์  กัณหาสินธุ์
กรุงเทพมหานคร  
11
ปัญญวรรธน์  เลาหะกาญจนศิริ
กรุงเทพมหานคร  
4
สุวิชัย  สุวรรณ์
กรุงเทพมหานคร  
45
อรรถพงษ์  ลีลาพิพัฒน์กุล
กรุงเทพมหานคร  
13
นภพล  แสงโพลง
กรุงเทพมหานคร  
67
นครราชสีมา
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
16
29
37
67
-
-
67
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
12
ปรเมษฐ์  ศรีสกุล
นครราชสีมา  
7
วศวรรษ  ฆ้องเดช
นครราชสีมา  
6
ปิยวัฒน์  จันทร์ไกร
นครราชสีมา  
10
กฤติคุณ  ระบุผล
นครราชสีมา  
8
วัชรพล  ศิลสังวรณ์
นครราชสีมา  
9
อภิสิทธิ์  เพิ่มจิระพานิช
นครราชสีมา  
13
ณัฏฐพล  ทับทิมทอง
นครราชสีมา  
14
ธนดล  มุกดานัดที
นครราชสีมา  
4
บูรณ์พิภพ  ศิวะศุภกาญจน์
นครราชสีมา  
15
ศรัณย์  หว่างจ๊ะ
นครราชสีมา  
11
วันสยาม  เทพสมบัติ
นครราชสีมา  
5
โสภณ  ธีรสมิทธิโรจน์
นครราชสีมา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม