รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก   คู่ที่ 5
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 15.00
สนาม
โรงยิม 600 ที่นั่ง
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ชัยภูมิ
62
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
17
27
42
62
-
-
62
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
12
น้ำฝน  สมพร
ชัยภูมิ  
6
ปนัดดา  เคว้งกลาง
ชัยภูมิ  
13
ขนิษฐา  การปลูก
ชัยภูมิ  
5
ศศิวิมล  เหลาสา
ชัยภูมิ  
7
อารียา  สาบี
ชัยภูมิ  
10
ปวันรัตน์  แสงชัยรุ่งไพศาล
ชัยภูมิ  
9
วนิดา  นิสัยตรง
ชัยภูมิ  
11
ศศิธร  พรมวัน
ชัยภูมิ  
14
จิตลดา  ทับทิมเพชรางกูล
ชัยภูมิ  
8
วิไลลักษณ์  โนนพล
ชัยภูมิ  
4
สินีนารถ  วิเศษชาติ
ชัยภูมิ  
15
ประภัสสร  โชคบัณฑิต
ชัยภูมิ  
61
นครศรีธรรมราช
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
12
30
48
61
-
-
61
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
12
ธัญพิมล  อรชร
นครศรีธรรมราช  
10
สุกัญญา  ส้มแป้น
นครศรีธรรมราช  
7
กมลทิพย์  คงศักดิ์
นครศรีธรรมราช  
6
โสรายา  อาลิแอ
นครศรีธรรมราช  
4
จุฑารัตน์  พรหมอินทร์
นครศรีธรรมราช  
14
พลอยไพลิน  ขันธรรม
นครศรีธรรมราช  
11
ธนัชพร  ดาบเงิน
นครศรีธรรมราช  
8
ธันยาพร  จักษุรางค์
นครศรีธรรมราช  
9
พิชญาวี  มาลารัตน์
นครศรีธรรมราช  
13
ใบบัว  เลขจิตร
นครศรีธรรมราช  
15
ณัฐวดี  อินมั่น
นครศรีธรรมราช  
5
ณัฏฐณิชา  ศรีกิ้ม
นครศรีธรรมราช  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม