รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก   คู่ที่ 3
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12.00
สนาม
โรงยิม 600 ที่นั่ง
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
เชียงใหม่
38
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
5
11
20
38
-
-
38
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
44
ภณิดา  ประเสริฐพงค์
เชียงใหม่  
00
ศรสวรรค์  วิศูนย์
เชียงใหม่  
23
ธวัลรัตน์  เสนะสุทธิพันธุ์
เชียงใหม่  
31
วรรณวนัช  ยาสุทธิ
เชียงใหม่  
29
ธัญพิชชา  จามิตร
เชียงใหม่  
81
บัณฑิตา  แก้ววีระสิงห์
เชียงใหม่  
99
ปริญญา  สาระธนะ
เชียงใหม่  
55
สุจิตรา  จำปา
เชียงใหม่  
22
ปิยมาส  จีรวัฒนากร
เชียงใหม่  
77
โมเนต์  คุณาชีวะ
เชียงใหม่  
95
กรกนก  คำผุย
เชียงใหม่  
98
กัลย์สุดา  ชำนาญ
เชียงใหม่  
94
อ่างทอง
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
26
58
71
94
-
-
94
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
27
กนกวรรณ  ประจวบสุข
อ่างทอง  
96
ปภัสสร  สนิทวงค์
อ่างทอง  
32
พิมพ์พลอย  สมัครการ
อ่างทอง  
45
วริณญา  พาณิชวิริยาภรณ์
อ่างทอง  
54
ชลธิชา  ริมไธสง
อ่างทอง  
69
ขวัญจิรา  ทองแดง
อ่างทอง  
18
พิมผกา  ปัญญาคม
อ่างทอง  
23
วัชราภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
อ่างทอง  
59
ญาดา  ศรีหารักษา
อ่างทอง  
95
ณัฐกฤตา  ชิวินวงศ์ธาดา
อ่างทอง  
81
ธันยธร  พรหมสุวรรณ
อ่างทอง  
72
นันทิยา  พานุรักษ์
อ่างทอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม