รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก   คู่ที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00
สนาม
โรงยิม 600 ที่นั่ง
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ฉะเชิงเทรา
29
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
9
14
20
29
-
-
29
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
10
นงนภัส  นิ่มสาย
ฉะเชิงเทรา  
7
จิตรคำภรณ์  จรพิภพ
ฉะเชิงเทรา  
12
มณฑิรา  จินดาวัฒนกิจ
ฉะเชิงเทรา  
11
วนัสนันท์  สายสมาน
ฉะเชิงเทรา  
5
กมลมาตร  พุทธสุวรรณ
ฉะเชิงเทรา  
14
พัชริญา  สังขระ
ฉะเชิงเทรา  
13
มานิดา  ณรงค์ศักดิ์
ฉะเชิงเทรา  
4
มนัญธรณ์  อมรกุล
ฉะเชิงเทรา  
15
ณัฐธิดา  ชำนิประเสริฐกุล
ฉะเชิงเทรา  
9
กัญญาภัค  ภาษิตตานนท์
ฉะเชิงเทรา  
6
มณัญชีญา  จันทร์พิทักษ์
ฉะเชิงเทรา  
8
พลอยชมพู  ภักดีอุทธรณ์
ฉะเชิงเทรา  
79
นครปฐม
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
43
63
79
-
-
79
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
52
ชนนิกานต์  ดำรงคงวิทยานุกูล
นครปฐม  
67
พรัสสุภา  จิตอาษากิจ
นครปฐม  
90
พรศิชา  ชำนาญผล
นครปฐม  
11
ภัคจิรา  แก้วละมูล
นครปฐม  
36
วรรณภา  นนท์ศิริ
นครปฐม  
27
พิมพ์ธิชา  จันทรวงศ์
นครปฐม  
89
รุจิวรรณ  บุญสินพร้อม
นครปฐม  
34
ธันย์ชนก  ลำดับพังค์
นครปฐม  
12
สาวิตรี  สมาธิมงคล
นครปฐม  
69
นันทนัช  ชุมจินดา
นครปฐม  
16
ภัทรวรรณ  พิทักษ์วงศ์
นครปฐม  
79
เหมหงษ์  นิมิตสมสกุล
นครปฐม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม