รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่12 มีนาคม 2559 เวลา 16:30 น.
สนาม โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
นครพนมนครพนม
0
11
12
0
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
นครพนมนครพนม
0
10
2
0
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
นครพนมนครพนม
2
21
13
21
0
0
55
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
1
14
21
16
0
0
51
-
คู่มือ 2
นครพนมนครพนม
0
13
13
0
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
นครพนม นนทบุรี
 เมษนี  ลุก
เดี่ยวมือ 1  
 มินตรา  แก้วดีวงศ์
เดี่ยวมือ 2  
 ธัญสุดา  วงค์ยา
คู่มือ 1  
 ฟารีดา  ลุก
คู่มือ 1  
 มินตรา  แก้วดีวงศ์
คู่มือ 2  
 ทิพย์สุดา  รัตนเมธาวงศ์
คู่มือ 2  
 ธัญสุดา  วงค์ยา
เดี่ยวมือ 3  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
เดี่ยวมือ 1  
 บัณทิตา  ขำสายทอง
เดี่ยวมือ 2  
 ธัญญธร  ธรรมนพเก้า
คู่มือ 1  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
คู่มือ 1  
 ธนพิม  กวีนันทวงศ์
คู่มือ 2  
 บัณทิตา  ขำสายทอง
คู่มือ 2  
 ธัญญธร  ธรรมนพเก้า
เดี่ยวมือ 3