รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 12:00 น.
สนาม
สพป. เขต 1
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
จักรพรรดิ์  บุปผาชาติ
นครพนม
นครพนม
นพนัย  เพ็งสุวรรณ
นครพนม
นครพนม
สุริยา  วรรณประภา
นครพนม
นครพนม
จีระวัฒน์  บุตรดา
นครพนม
นครพนม
ธนวัฒน์  สุขเสน
นครพนม
นครพนม
พุทธเดช  แสนรังค์
นครพนม
นครพนม
520
1
2
ณัฐพล  เนตรนุช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วสัน  ศรีสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ศรัณย์  วงค์เจริญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชัชวาลย์  ศรีสอาด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ศุภกฤต  พ่วงเพ็ชร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พันกร  พันธ์คำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
370
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย