รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 10:40 น.
สนาม
สพป. เขต 1
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
สุธิชา  อุปจันโท
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิดา  อุปจันโท
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิรินภา  ทิพพิชัย
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ชวิศา  รักษาชาติ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
อารีญา  นามสมบูรณ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ชลธาร  ขานดา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
720
1
2
นภาพร  แสงอำภา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
กาญจนา  อ่วมศิริ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ศรีอารัก  อารักขา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สุภาวดี  ประเสริฐสุข
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สุพรรษา  อำพร
เพชรบุรี
เพชรบุรี
320
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย