รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ชัยนาท
8
   
 
 
 
Remark :
11
อริสรา  พึ่งโภคา
ชัยนาท  
19
ธมลวรรณ  ทับเที่ยงว
ชัยนาท  
18
วรวรรณ  ลือชา
ชัยนาท  
22
กุลชา  บางนิ่มน้อย
ชัยนาท  
50
รุ้งฟ้า  ลม้ายทอง
ชัยนาท  
17
ศิรินทร์ลักษณ์  พุ่มแสง
ชัยนาท  
35
ปิยาพัชร  เพ็ชรสงคราม
ชัยนาท  
96
ณัฐนิชา  พรายงาม
ชัยนาท  
38
บุษกร  อิ่มพรหม
ชัยนาท  
44
สโรชา  ชุมกุล
ชัยนาท  
69
สหฤทัย  ชมเกิด
ชัยนาท  
12
ธัญจิรา  ราชไรกิจ
ชัยนาท  
27
ทอฝัน  ภู่สอน
ชัยนาท  
2
กนกอร  โฉมสุข
ชัยนาท  
   
15
สุราษฎร์ธานี
   
 
 
 
Remark :
42
วราพรรณ  ฝ่ายแก้ว
สุราษฎร์ธานี  
72
นิสากร  พุทธกูล
สุราษฎร์ธานี  
11
กนกวรรณ  สกุลโพน
สุราษฎร์ธานี  
89
ฐิติมา  บิดา
สุราษฎร์ธานี  
7
รัตนธิดา  วารีย์
สุราษฎร์ธานี  
13
สุนิสา  สุพรรณพงค์
สุราษฎร์ธานี  
4
จันทร์ฉาย  ทองดี
สุราษฎร์ธานี  
17
สุกัญญา  ทองนพคุณ
สุราษฎร์ธานี  
18
อารญา  ใจตรง
สุราษฎร์ธานี  
1
จิราภรณ์  รุ่งเรือง
สุราษฎร์ธานี  
12
ธาดารัตน์  พันธ์เล็ก
สุราษฎร์ธานี  
84
เพ็ญนภา  แซ่จิ้ว
สุราษฎร์ธานี  
10
นลิน  อินทอาษา
สุราษฎร์ธานี  
15
สุดารัตน์  ธรรมนิยม
สุราษฎร์ธานี  
9
ภัทรญาดา  สุจริตธุระการ
สุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม