รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
พิษณุโลก
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
16
21
11
-
-
 
Remark :
11
สิรินทร์ญา  วงษ์รอด
พิษณุโลก
9
เยาวลักษณ์  เครือเนียม
พิษณุโลก
2
สุกัญญา  นุชบ้านป่า
พิษณุโลก
3
สิริยากร  แสงลภ
พิษณุโลก
12
เมธาวลัย  พิทักศรี
พิษณุโลก
   
2
อุบลราชธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
18
21
-
-
 
Remark :
14
ดวงฤทัย  คำนาย
อุบลราชธานี
6
นริศรา  บุญลือ
อุบลราชธานี
8
วรรณา  นามทอง
อุบลราชธานี
12
สินใจ  พิมพ์ขารี
อุบลราชธานี
11
จิตรา  ทองแดง
อุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม