รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 15:30 น.
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
RED
ลฎาภา  กาญจนอโนทัย
กาญจนบุรี
RED
อนุดา  สุขานุศาสน์
กาญจนบุรี
RED
ศศิกานต์  จันทรวัฒน์
กาญจนบุรี
 
1
ภูเก็ต
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
วริศรา  อินอาจ
ภูเก็ต
BLUE
แพรพิไล  เชื้อปู่
ภูเก็ต
BLUE
ธีริศรา  ระเบียบโอษฐ์
ภูเก็ต
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค