รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 น.
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
RED
อนุดา  สุขานุศาสน์
กาญจนบุรี
 
1
นนทบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
ปาริสา  สัทธินทรีย์
นนทบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค