รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark : ชนะ Foul
BLUE
ไอรินลดา  ศรีอากาศไกรแสง
กรุงเทพมหานคร
 
0
ลำพูน
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ชลาภรณ์  คำบัว
ลำพูน
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค