รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 10:30 น.
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
RED
ก้องภพ  แก่นโกมล
กรุงเทพมหานคร
 
0
นนทบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
อดิเทพ  ลำงาม
นนทบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค