* กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน พาราบอล บุคคลชาย ทำการแข่งขันต่อในวันพรุ่งนี้ *

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2559

 

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามสวนแตงแทรก
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX  บุคคลชาย
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามสวนแตงแทรก
Official
จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 43
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 44
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 81
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 82
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
โรงยิม 600 ที่นั่ง
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
โรงยิม 600 ที่นั่ง
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 53
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 54
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน หญิง 
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง
ยุวชน ชาย 
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
สมุทรสงคราม  vs  เพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 53
อุบลราชธานี  vs  กาฬสินธุ์
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table