* กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน พาราบอล บุคคลชาย ทำการแข่งขันต่อในวันพรุ่งนี้ *

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ระยอง
 รอบแรก
08:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ชัยภูมิ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12.00
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
ระนอง  vs  นครนายก
 รอบแรก
15.00
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
อุทัยธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
อ่างทอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนบรรหาร 1
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (หญ้าเทียม)
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (หญ้าเทียม)
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15.00
โรงเรียนบรรหาร 1
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table