รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 .
สนาม
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
9
4
10
13
19
2
8
สระบุรี
สระบุรี
2
1
9
3
5
4
11
8
12
2
10
7
6
ขอนแก่น
ขอนแก่น