รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 .
สนาม
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
2
12
8
14
4
9
13
7
16
10
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
8
10
1
9
6
7
2
11
12
5
3
4
เชียงใหม่
เชียงใหม่