รายการ เทเบิลเทนนิส ทีมชาย ยุวชน รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 .
สนาม
อาคารวิทยบริการ สพล.
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
227
227
227
226
225
225
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
419
419
419
418
417
417
สตูล
สตูล