รายการ เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 .
สนาม
อาคารวิทยบริการ สพล.
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
301
301
303
303
302
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
505
505
508
508
507
พิจิตร
พิจิตร