รายการ เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 .
สนาม
อาคารวิทยบริการ สพล.
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
502
504
504
501
501
ลำพูน
ลำพูน
2
211
211
212
212
209
สระบุรี
สระบุรี